UKGC: Commissie gokken krijgt kritiek

De UK Gambling Commission (UKGC) is eigenlijk een soort rots in de branding van de Britse gokmarkt. Maar de machtige rots brokkelt de laatste weken en maanden steeds meer af. De beschuldigingen tegen de UKGC nemen toe. Naar verluidt werkt de autoriteit niet doeltreffend genoeg. Sommigen trekken zelfs het algemene nut van de Commissie in twijfel. Het feit dat de UKGC opnieuw in het middelpunt van het onderzoek staat, brengt de gemoederen niet noodzakelijk tot bedaren. Deze keer gaat het over een parlementaire commissie betreffende de toekenning van de Britse Nationale Loterij.

Nationale Loterij: UKGC moet nieuwe licentiehouder vinden

De UK Gambling Commission is al een tijdje bezig met het vinden van een nieuwe licentiehouder voor de Nationale Loterij van het Verenigd Koninkrijk. En het is juist deze zoektocht die momenteel voor veel problemen zorgt. Naar verluidt onderzoekt een parlementaire commissie momenteel de rol van de UKGC tijdens het vergunningsproces. De autoriteit op haar beurt wilde dit niet zo gemakkelijk laten gaan. Volgens berichten in de Britse media heeft de UKGC met het oog op de onderzoekscommissie een brief rechtstreeks aan het parlement geschreven. Daarin legt Andrew Rhodes, Chief Executive van de Gambling Commission, uit dat de integriteit van de concurrentie momenteel op grote schaal wordt ondermijnd. Het was onaanvaardbaar dat de autoriteit of degenen die voor haar werken, op een zo gevoelig moment als dit bewijsmateriaal moesten leveren voor de juistheid van hun werk. Bovendien waarschuwde de autoriteit tegen het belemmeren of zelfs in gevaar brengen van het gunningsproces door de onderzoekscommissie.

Voor de Britse gokautoriteit is het debat over de toekenning van de licentie voor de Nationale Loterij echter lang niet het enige probleem. Maandenlang is er kritiek geweest op de werkwijze van de UKGC. De zogenaamde National Audit Office had begin dit jaar ook al zware kritiek geuit op de gokautoriteit. Het National Audit Office is in de eerste plaats belast met de evaluatie van de prestaties van overheidsinstanties. Een kritiek met gewicht.

Kan de UKGC de consument niet afdoende beschermen?

Zoals toen werd gezegd, had de gokautoriteit zich niet aangepast aan de ontwikkelingen op de markt. Bovendien wordt het werk van de autoriteit op verschillende niveaus belemmerd, bijvoorbeeld door een starre financiering. Al met al komt de National Audit Office tot de vernietigende conclusie dat de UKGC momenteel niet in staat is consumenten te beschermen tegen de mogelijke schade van gokken. Toch is dit juist de kerntaak van de autoriteit.

De vertrouwelijkheidsverklaringen zijn ook de bron van veel kritiek op de werkmethoden van de autoriteit. De aanvragers moeten deze verklaringen ondertekenen als zij willen deelnemen aan de procedure voor de afgifte van vergunningen voor de Nationale Loterij. Het zijn juist deze verklaringen die een onderzoek naar de rol van de UKGC nogal ingewikkeld maken. Aanvragers mogen naar verluidt geen publiekelijk commentaar leveren op het vergunningsproces. Tenzij de exacte bewoordingen van tevoren met de autoriteit zijn overeengekomen. Indien een onderneming zich niet aan de verklaring houdt, wordt zij onmiddellijk van de gunningsprocedure uitgesloten. De kansen om de rol van de UKGC echt te bespreken, lijken voor de commissie dus niet groot te zijn.

Autoriteit respecteert besluit tot herziening

De gokautoriteit heeft de Britse media laten weten dat zij instemt met het besluit om de gunningsprocedure te herzien. De aanvragers zullen er echter aan worden herinnerd dat zij een vertrouwelijkheidsovereenkomst hebben ondertekend. Volgens de UKGC zijn deze verklaringen dringend noodzakelijk om de eerlijkheid in de mededinging te beschermen. Het valt nog te bezien waar de onderzoekscommissie toe zal komen.